Haugnyken (262 moh.) og Vardheia (308 moh.)

Malin på Haugnyken
Øyvind speider utover Melbu fra Haugnyken
Melbumarka med Motinden i bakgrunnen
Malin på vei opp til Varheida
Malin på toppen av Vardheia
Utsikt fra Vardheia mot Pallheia
Avslapping i lyngen
Øyvind med Hadselfjorden og Strønstadtinden i bakgrunnen
Utsikt mot Melbu